Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Assegurança de Crèdit

Assegurança de Crèdit
Seguro de crédito

El comerç electrònic, la prospecció de nous mercats, per part de les PIME en diferents continents, demanen nous serveis en l'àmbit de la cobertura dels Crèdits a Clients.

Els nostres programes d'assegurances i suports informàtics li ofereixen solucions globals en la gestió de Risc del Client. A través d'aquests, Vostè podrà visualitzar al moment els seus socis compradors amb capacitat per acomplir a temps els seus compromisos de pagament en qualsevol lloc del món.

El suport informàtic es compòn d'una base de dades amb la informació On line de 40 milions d'empreses compradores a tot el món. A través del qual, Vostè té una garantia automàtica sobre els seus crèdits.

Les garanties es suporten en un contracte d'assegurança del que seguidament li destacarem alguns dels aspectes més significatius:

 •  Indemnització del 85% de la factura amb IVA a Espanya
 •  Indemnització del 90% de la factura en l'Exportació
 • Terminis de Crèdit fins 365 dies
 •  Cobertura específica per ventes a llarg termini
 •  Risc País i Comercial inclòs de forma automàtica
 •  Una sola pòlissa pel mercat Domèstic i Exportació
 • Pròrrogues automàtiques dins del termini de crèdit establert a la pòlissa
 •  Declaracions de Ventes Globals, amb freqüència trimestral o anual
 •  Cobertura per les societats del Grup independentment d'on estiguin situades
 •  Importants bonificacions per resultats

La nostra Correduria disposa de convenis de col·laboració amb les principals institucions del pais: Cambres de Comerç i Associacions empresarials. La qual cosa reportarà addicionalment preus i condicions especials per a la seva empresa com a soci d'alguna d'aquestes institucions.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT GLOBAL

Dirigit a empreses industrials, comercial i de serveis. (Excepte administracions públiques a Espanya i particulars)

Cubreix totes les vendes de l'assegurat als seus clients, realitzades durant el periòde de la pòlissa, incloent els serveis de classificació on-line i vigilància.

Una eina de gestió que li permetrà: cobrir el seu capítol de clients. Reduïr els seus costos i establir el seu desenvolupament en clients segurs.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT SELECTIU

Té com a objecte la cobertura dels clients més importants nominats i que representen una alta concentració de risc. No és una eina de gestió diària, protegeix l'empresa de riscos excepcionals, i s'ha de complimentar amb un departament de crèdit intern i les corresponents fórmules d'auto-assegurança.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT DE 1 A 5 ANYS

Dirigit a fabricants de maquinària amb terminis de cobrament superiors a un any, la cobertura pot anar des de l'inici del procés de fabricació, fins la finalització del cobrament dels béns objecte de l'assegurança.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT D'EXCÉS DE PÈRDUA

Aquesta pòlissa està orientada a cobrir grans pèrdues. Cobertura per al conjunt de les vendes a crèdit de l'assegurat als seus clients (excepte administracions públiques i particulars). Inclou una franquicia per sinistre, una franquícia afegida anual i una suma assegurada que representa el màxim a indemnitzar per l'assegurador a l'anualitat d'assegurança. Es requereix que l'empresa tingui un departament de crèdit, ja que la potestat de concessió dels crèdits és de l'assegurat.

Serveis

El Valor afegit a la gestió de l'Assegurança de Crèdit

ML Correduria, especialista en Gerència de Riscos i en Programes d'Assegurances per empreses, posa a la seva disposició un departament d'Assegurança de Crèdit, amb un equip humà altament qualificat, amb àmplia experiència i amb reconegut prestigi en el mercat espanyol.

El valor afegit dels nostres serveis:

Consultoría en la fase prèvia a la contractació:

Analitzem el perfil de la seva empresa i li oferim l'opció d'Assegurança de Crèdit que millor s'adapti a les seves necessitats.

L'informem al detall del funcionament de la pòlissa, per evitar "sorpreses desagradables":

 1. Sol·licitut de Garantia
 2. Reducció de Clasificacions
 3. Terminis de pagament
 4. Agravació del risc
 5. Altres

Avaluació del Risc Client:

   • Comprovem els riscos que li seràn concedits per la companyia abans de la contractació de la pòlissa.

  Adaptem el contracte base de la companyia, oferint les següents millores:
   Participació en beneficis segons sinistralitat:  • Devolució de prima per riscos concedits parcialment
  • Modalitat d'autoclassificació amb importants estalvis en el cost de les classificacions, depenent del número de clients de l'empresa

Consultoria durant la vigència de la Pòlissa:

 • Informàtica per l'optimització de l'aplicació
 • Declaració d'impagats
 • Formació per al departament financer i comercial
 • Supervisió i seguiment de sinistres
 • Adaptació del Contracte d'assegurança:
  • A lasles possibles millores que ofereix el mercat assegurador
  • A l'entorn econòmic de l'empresa
  • Al marc jurídic i legal