Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Assegurança Colectiva de Salut

Assegurança Colectiu de Salut
Seguro colectivo de salud

El Programa d'Assegurança de Salut per empreses de ML Corredoria, ha estat dissenyat pensat en la més absoluta llibertat dels seus partícips.

Una Assegurança de Salut on vostè podrà combinar la més absoluta llibertat d’elecció de metges i centres hospitalaris, amb una àmplia llista de serveis concentrats.  

El nostre programa d'assegurança de salut li permet:

        • PODER ACCEDIR als millors hospitals i metges del món, pels casos en que sigui necessari i AJUDA pels casos en que aquests succeeixi.

        • TENIR LA MÉS ÀMPLIA COBERTURA. L’empresa no desitja trobar-se amb “sorpreses”, quan els seus empleats o familiars necessiten cuidats de salut.

        • OBTENIR FLEXIBILITAT, per a que l'assegurança de salut s’ajusti a les seves necessitats i pressupost específic, i obtenir una relació qualitat-preu, òptima i competitiva.

        • ELIMINAR LA BUROCRÀCIA i la utilització dels anomenats “xecs moderadors”, per poder accedir a les prestacions mèdiques. FACILITAT en el control i  administració del Pla de Salut.

        • QUALITAT. L'Assegurança de Salut és un benefici i deu funcionar molt bé. L’atenció mèdica té que garantir un elevat nivell de qualitat.

El programa d'Assegurança de Salut per empreses de ML Corredoria, es compon a partir de garanties i serveis d’alt valor afegit, superiors a l’oferta habitual d'assegurances de salut en el mercat espanyol.

Sol•liciti Pressupost: (En la cel•la CONSULTA anota: Número de persones i edats)  Feu-nos arrivar les vostres consultes

Para confirmar que usted es una persona y evitar sistemas de spam, conteste la siguiente pregunta: