Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Resp. Civil de Productes

Resp. de Productes
Responsabilidad Civil Productos

Cobreix la responsabilitat de l’empresa derivada dels danys i perjudicis que, a un tercer, ocasionen els productes venuts per l’empresa després de la seva entrega.

Queden inclusos els serveis o prestacions de tot tipus, és a dir, tot el que constitueixi objecte del negoci de l’empresa.  

AMPLIACIÓ DE GARANTIES OPTATIVES EN RESPONSAVILITAT CIVIL DE PRODUCTES:

1. Extensió Territorial de la cobertura de productes:

   • Europa i la resta del món.
   • Exportacions de productes als EUA/Canadà i països associats.

2.  Danys a productes finals dels que el de l'assegurat és element participant:

   • Unió i barreja.
   • Incorporació de productes.
   • Transformació de productes.
   • Màquines subministrades o mantingudes per l’assegurat.

3. Despeses i costos derivats del propi producte:

   • Retirada de productes.
   • Muntatge i desmuntatge de productes defectuosos.