Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Ciber / Cyber

Riscos d` Internet
Riesgos de Internet

L’aparició d’Internet, ha suposat la base per el desenvolupament d’una nova economia i de noves maneres de relacionar-se amb el món del comerç i de les relacions mercantils. ML Corredoria ha desenvolupat un programa per la protecció dels riscos associats a l’operativa en la xarxa. En un món interconectat el coneixement és la clau de la competitivitat i de les dades que circulen per les seves xarxes informàtiques, són una cosa vital per a la seva activitat econòmica. (Idees, informacions, propietat intel•lectual i dates financeres entre d’altres).

Un concepte flexible amb tres cobertures diferenciades:

• ACTES MALINTENCIONATS

• PÈRDUES ACCIDENTALS

• RESPONSABILITAT CIVIL

FACTORS DE CREIXEMENT DE LA DELINQÜÈNCIA CIBERNÈTICA

- La difusió mundial d‘interès

- El increment de la tecnologia mòbil i la computació al “núvol”

- La creixent sofisticació tecnològica dels atacants cibernètics.  

LES DESPESES  DE LA CIBER-DELINQÜÈNCIA

- Robatori d’actius financers

- Pèrdua de la propietat intel•lectual

- Violació de la informació confidencial

- Els costos de recuperació / restauració

- El dany a la imatge de l’empresa

¿QUÈ LI OFEREIX LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA?

- Responsabilitat civil derivada de riscos cibernètics

- Responsabilitat civil per vulneració de privacitat

- Danys al sistema

- Interrupció del negoci

- Danys reputacionals conseqüents

- Multes i sancions derivades d’una vulneració de privacitat

- Despeses de notificació a tercers i empleats de vulneració de privacitat

DELICTES CIBERNÈTICS

- Transferències de fons nos autoritzats per mitjans electrònics

- Robatori de diner o d’altres actius financers, de comptes bancàries o de les seves targetes de crèdit corporatives, per mitjans electrònics

- Robatori de qualsevol recurs digital

- Manipulació fraudulenta de documentació electrònica

- Robatori de identitat digital

- Amenaces cibernètiques i extorsió

- Danys per “hacking” telefònic  

- Estafes per suplantació de identitat (phising)

RESPONSABILITAT MULTIMÈDIA

- Difamació

- Vulneració de drets de propietat intel•lectual

- Intromissió al dret de privacitat

- Responsabilitat per continguts mediàtics

- Responsabilitat per errors tecnològics i omissions

- Despeses per assistència a judicis  

- Despeses de comunicació de crisis