Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Casos d' Èxit

Casos d`èxit

Els clients que gaudeixen dels nostres serveis han vist millorades les seves comptes d’assegurances  amb importants estalvis en els seus costos.

Gaudeixen d’una excel•lent gestió en els sinistres que afecten al seu patrimoni. Presencia immediata dels nostres professionals; una ràpida valoració dels actius; i una indemnització sense treus, d’acord amb la clàusula de valoració pactada en el contracte.  

Gaudeixen d’un departament extern de gerència de riscos i de control de costos, que confereix la garantia de que el seu programa d’assegurances, en quant a costos, estarà per sota de la mitjana del seu sector. Per aquest motiu, l’empresa gaudeix d’una posició molt competitiva respecte al seu sector.

L a major part dels nostres productes – Danys Materials, Responsabilitat Civil, Transports...– són productes amb un elevat valor afegit, per sobre dels estàndard de mercat. Comprovi-ho.