Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Factoring

Factoring
Factoring

ESTUDI i CLASSIFICACIÓ DE CLIENTS

Amb el factoring, l'empresa cedeix aquestes tasques a l'entitat de factoring. La continua avaluació i valoració de riscos millora la qualitat de la cartera de clients en un doble sentit:

 • Eliminació de la cartera de clients morosos.

 • Correcte dimensionament creditici de cadascun dels clients.

GESTIÓ DE COBRAMENT DELS CRÈDITS

Un correcte i eficaç sistema de gestió de cobraments:

 • Minimitza el crèdit gratuït que l'empresa concedeix al seu client.

 • Comporta un seguiment puntual dels venciments, cosa que minimitza les demores en els cobraments, i impedeix que els compradors es financin a costa seva, en demorar voluntàriament els seus pagaments. Això és especialment important si el mitjà de cobrament no és una lletra o rebut, sinó un xec o transferència.

 • Suposa la posta en marxa d'una gestió jurídica que redueixi al màxim els impagats.

FINANCIACIÓ

A petició del venedor, l'empresa de Factoring pot anticipar l'import corresponent al crèdit cedit; és a dir, pagar al venedor abans de cobrar al comprador.

Aquest sistema de financiació no és incompatible amb d'altres, pel que l'empresa pot utilitzar els riscos consentits en els seus bancs de forma diferent, ja que la rotació del seu actiu circulant la té assegurada amb el factoring.

COBERTURA D'INSOLVÈNCIA DEL DEUTOR

Tota venda a crèdit, comporta un risc: que el comprador incompleixi amb la seva obligació de realitzar el pagament del deute al venciment, afrontant un pagament demorat o en segon lloc, l'impagat definitiu.

L'import de la cartera de clients sol ser una partida molt important dins del balanç d'una societat, d'aquí que l'aparició d'uns impagats importants puguin suposar la fallida i el tancament del negoci.

La societat front aquest risc, té tres formes de cobertura:

 • L'Auto assegurança, que es cobreix ella mateixa, mitjançant la constitució de la corresponent provisió.

 • Contractar els serveis del factoring sense recurs

 • Contractar una Assegurança de Crèdit

MAQUILLATJE DE BALANÇOS

Al factoritzar :

 • Es redueix o elimina la compte de clients
 • Es redueix o elimina la provisió d'insolvències
 • Es cancel·len préstecs bancaris