Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Assegurança de la Llar

Assegurança de la Llar

Perquè a cada lloc on es té una casa s’inverteixen il•lusions i béns, i en tot cas, es necessita la tranquil•litat de la protecció, li oferim una assegurança diferenciada per a la seva llar habitual i pel seu apartament o residència de temporada, que parteix d’unes cobertures bàsiques a un preu més que competitiu.

A ML Corredoria li assessorem sobre la valoració dels seus habitatges i el seu contingut – mobiliari, objectes de valor, joies i col•leccions – i li aconsellem sobre la millor fórmula d’assegurament per cada cas.  

En cas de sinistre i fins la seva solució ens corresponsabilitzem amb vostè de la seva gestió d’una manera eficaç i eficient, des del primer moment fins a la seva indemnització.

Ens ocupem de defensar i representar els seus interessos davant l’entitat asseguradora. Durant la vigència dels segurs que vostè contracta i pels que vostè ens sol•licita, posem a la seva disposició un equip humà amb un alt nivell de formació i professionalitat, que l’oferirà assistència, assessorament i suport en qualsevol circumstància relativa al contracte establert.

El nostre Programa d’assegurances per a la família també inclou:

       Assegurança d’Automòbils
       • Assegurança de Salut
       • Assegurança de Vida i Accidents
       • Plans d’Estalvi

Exemple de cost de l’assegurança de la Llar:

       • Pis de 75 m2

             o Continent 75.000€

             o Contingut 30.000€

             o Prima Total Anual: 184,67€

       • Habitatge Adossat 120 m2

             o Continent 140.000€

             o Contingut 40.000€

             o Prima Total Anual: 351,42€

Tarifique el precio de su seguro