Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

El Nostre Equip

ÀREA D' ATENCIÓ A CLIENTS

GESTORA COMPTES PARTICULARS

Encarna Castillo
particulars_arroba_mlcorreduria.com
Tel. 936971952

AREA SINISTRES

RESPONSABLE
SINISTRES

Mari Carmen Reina
sinistres_arroba_mlcorreduria.com
Tel: 936971952

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA I GERÊNCIA

Olga Martinez
comptabilitat_arroba_mlcorreduria.com
Tel. 936971952

ADMINISTRATIVA I COMPTABILITAT

Vanessa Rodríguez
comptabilitat_arroba_mlcorreduria.com
Tel: 936971952

ÂREA COMERCIAL

DIRECCIÓ COMERCIAL I GERÈNCIA

Francisco Cayuela
comercial_arroba_mlcorreduria.com
Tel.936971952

EXECUTIU DE COMPTES DELEGACIÓ ALACANT

José Alcaraz
comercial_arroba_mlcorreduria.com
Tel. 936971952

EXECUTIU DE COMPTES DELEGACIÓ MURCIA

Juan Manuel Gimenez
comercial_arroba_mlcorreduria.com
Tel. 936971952

EXECUTIU DE COMPTES

Josep Martinez
comercial_arroba_mlcorreduria.com
Tel. 936971952

EXECUTIU DE COMPTES

Elena Coscollola Miralles
comercial_arroba_mlcorreduria.com
Tel: 936971952

SOCI FUNDADOR

Antonio Martinez
comercial_arroba_mlcorreduria.com
Tel 93697192