Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

Assegurança de Crèdit

El comerç electrònic, la prospecció de nous mercats, per part de les PIME en diferents continents, demanen nous serveis en l'àmbit de la cobertura dels Crèdits a Clients.

Els nostres programes d'assegurances i suports informàtics li ofereixen solucions globals en la gestió de Risc del Client. A través d'aquests, Vostè podrà visualitzar al moment els seus socis compradors amb capacitat per acomplir a temps els seus compromisos de pagament en qualsevol lloc del món.

El suport informàtic es compòn d'una base de dades amb la informació On line de 40 milions d'empreses compradores a tot el món. A través del qual, Vostè té una garantia automàtica sobre els seus crèdits.

Les garanties es suporten en un contracte d'assegurança del que seguidament li destacarem alguns dels aspectes més significatius:

  •  Indemnització del 85% de la factura amb IVA a Espanya
  •  Indemnització del 90% de la factura en l'Exportació
  • Terminis de Crèdit fins 365 dies
  •  Cobertura específica per ventes a llarg termini
  •  Risc País i Comercial inclòs de forma automàtica
  •  Una sola pòlissa pel mercat Domèstic i Exportació
  • Pròrrogues automàtiques dins del termini de crèdit establert a la pòlissa
  •  Declaracions de Ventes Globals, amb freqüència trimestral o anual
  •  Cobertura per les societats del Grup independentment d'on estiguin situades
  •  Importants bonificacions per resultats

La nostra Correduria disposa de convenis de col·laboració amb les principals institucions del pais: Cambres de Comerç i Associacions empresarials. La qual cosa reportarà addicionalment preus i condicions especials per a la seva empresa com a soci d'alguna d'aquestes institucions.

volver