Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

Tipus d'Assegurança de Crèdit

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT GLOBAL

Dirigit a empreses industrials, comercial i de serveis. (Excepte administracions públiques a Espanya i particulars)

Cubreix totes les vendes de l'assegurat als seus clients, realitzades durant el periòde de la pòlissa, incloent els serveis de classificació on-line i vigilància.

Una eina de gestió que li permetrà: cobrir el seu capítol de clients. Reduïr els seus costos i establir el seu desenvolupament en clients segurs.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT SELECTIU

Té com a objecte la cobertura dels clients més importants nominats i que representen una alta concentració de risc. No és una eina de gestió diària, protegeix l'empresa de riscos excepcionals, i s'ha de complimentar amb un departament de crèdit intern i les corresponents fórmules d'auto-assegurança.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT DE 1 A 5 ANYS

Dirigit a fabricants de maquinària amb terminis de cobrament superiors a un any, la cobertura pot anar des de l'inici del procés de fabricació, fins la finalització del cobrament dels béns objecte de l'assegurança.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT D'EXCÉS DE PÈRDUA

Aquesta pòlissa està orientada a cobrir grans pèrdues. Cobertura per al conjunt de les vendes a crèdit de l'assegurat als seus clients (excepte administracions públiques i particulars). Inclou una franquicia per sinistre, una franquícia afegida anual i una suma assegurada que representa el màxim a indemnitzar per l'assegurador a l'anualitat d'assegurança. Es requereix que l'empresa tingui un departament de crèdit, ja que la potestat de concessió dels crèdits és de l'assegurat.

volver