Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

Valors

Els valors defineixen qui som, estableixen la línia ètica en la que es basen les creences fonamentals de la nostra Correduria. Els nostres  valors guien les nostres accions i escomeses, influeixen sobre la forma en la que treballem dins de l’equip i la manera en la que atenem als nostres clients. Som conscients que en la presa de decisions diàries, posem en joc la pròpia imatge i satisfacció professional, així com la confiança d’aquelles empreses que compten amb nosaltres per això:.

Tot el nostre coneixement de 40 anys de trajectòria  professional està orientat a reforçar la confiança dels nostres clients així com en la creació i manteniment de noves relacions professionals duradores.

  • La nostra cultura es basa en el respecte mútu i en el treball en equip, promovent la corresponsabilitat i la iniciativa. Per ML Correduria compartir el coneixement és una premissa bàsica per poder oferir serveis com la informació veraç, actualitzada i transparent.
  • Creativitat: El nostre equip està constantment enfocat a la recerca de productes que responguin de manera eficaç i eficient a les noves necessitats que plantegen els actuals temps de postmodernitat.
  • Integritat: Vetllem per a que el nostre equip demostri el més alt nivell de professionalitat, així com que l’ètica i comportament es trobin a l’alçada dels compromisos, normes i valors de l’empresa.
  • Activitat: Perseverem en mantenir una actitud ètica, legal i conforme als standards de la professió.

  • Salut: Considerem que la salut i l’equilibri de l‘equip són determinants a l’hora d’obtenir èxit professional i hi invertim mitjançant:

                   • Programes de Capacitació

                   • Desenvolupament

                   • Assessorament

                   • Conciliació personal i professional

                   • Coaching permanent

volver