Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

Serveis

ML Correduria, especialistes en Gerència de riscos i Programes d'Assegurances pe Empreses, li ofereix una garantia addicional, en la contractació de les seves pòlisses d'assegurança.

El nostre Programa de Serveis consisteix en:

FASE PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ DEL PROGRAMA:

       • Identificació i anàlisis de riscos

  • Valoració d'actius

       • Anàlisis i verificació de les mesures existents de prevenció en l'empresa. amb propostes de millora, si procedeix

       • Anàlisis dels riscos a transferir

       • Preparació de les sol•licituds de cobertura per a les Entitats Asseguradores

       • Presentació de proposta de Programa de'Assegurances i costos

DURANT LA VIGÈNCIA DEL PROGRAMA CONTRACTAT:

  • Formació pel gestor del programa dintre de l'empresa
  • Procediment de transferència de riscos (Empreses, subcontractes, proveïdors)
  • Assessorament en la declaració de sinistres i gestió d'aquests davant l'entitat asseguradora o tercers
  • Adaptació del Progrma d'Assegurances a les possibles modificacions que es produeixin
  • Adaptació del Programa a l'entorn econòmic de l'empresa, al marc geogràfic on realitzi les seves activitats i al marc jurídic i legal
  • Adaptació del Programa a les possibles millores que ofereixi el mercat assegurador

volver