Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Infidelitat d'Empleats

Infidelitat d`empleats

CAP EMPRESA ÉS IMMUNE ALS ACTES FRAUDULENTS

Fusions, adquisicions, reduccions de plantilla, expansions ràpides, la globalització, en els últims temps, la crisis financera i reestructuracions, augmenten les dificultats de mantindre sòlids controls interns. Així mateix, la implantació generalitzada de sistemes informàtics ha incrementat la velocitat en la qual el frau pot cometre’s. Com a resultat, la infidelitat d’empleats creix constantment.

A nivell mundial les empreses pateixen significatives pèrdues del seu patrimoni com a resultat directe del seu frau o de la poca honestedat dels seus empleats i de tercers. Col•lateralment a la pèrdua econòmica, un acte de infidelitat fa malbé la imatge i reputació de la companyia, amb el conegut deteriorament del vincle comercial amb els seus clients actuals i potencials, alterant la dinàmica de l’entitat i podent ocasionar la insolvència de la mateixa.

Acte de Infidelitat d’Empleat.

• Acte de Infidelitat d’Empleat en un Client.

• Actes Fraudulents de Tercers.

• Destrucció de Diner o Valors.

• Despeses incorregudes, com a conseqüència d’una Pèrdua o un Sabotatge Informàtic, en determinar la quantia de la Pèrdua, reproduir dades o reparar o substituir una caixa fort.