Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Pèrdua de Guanys

Pèrdua de Guanys
Pérdida de Beneficios

Una vegada produït un sinistre que afecta a les garanties de Danys Materials, la cobertura de Pèrdua de Beneficis pretén garantir  la continuïtat de l’activitat empresarial, indemnitzant les despeses que deu seguir suportant l’empresa després del sinistre, així com el benefici net, tot ell en proporció a la disminució de facturació.

La suma assegurada deu coincidir amb el benefici brut de l’empresa, per això deu tenir-se en compte, a l’hora d’establir el capital assegurat:

     • Suma de les despeses generals
     • Benefici net (estimat) de l’empresa
     • Despeses extres per minimitzar les pèrdues dels beneficis.