Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

CONEIXEM QUE EL IPS AUGMENTARÀ DEL 6% AL 8% A PARTIR DEL 01.01.2021, PERÒ RECORDEM EN QUINES ASSEGURANCES S'APLIQUEN

S'aplicarà a tots els contractes d'assegurances excepte a aquests:

a) Les operacions relatives a assegurances socials obligatòries i a assegurances col·lectives que sistemes alternatius als plans i fons de pensions

b) Les operacions relatives a assegurances sobre la vida als quals es refereix la secció segona del 'títol III de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança

c) Les operacions de capitalització basades en tècnica actuarial

d) Les operacions de reassegurança definides en l'article 77 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança

e) Les operacions d'assegurança de caució

f) Les operacions d'assegurança de crèdit a l'exportació i les assegurances agràries combinades

g) Les operacions d'assegurança relacionades amb el transport internacional de mercaderies o viatgers

h) Les operacions d'assegurança relacionades amb vaixells o aeronaus que es destinen a el transport internacional, amb excepció dels que realitzin navegació o aviació privada d'esbarjo

i) Les operacions d'assegurança d'assistència sanitària i malaltia

j) Les operacions relatives als plans de previsió assegurats

 

Francisco Cayuela

  Equipo ML CORREDURIA

 

volver