Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

No paguis assegurances del passat per cobrir riscos del present

 No paguis assegurances del passat per cobrir riscos del present

A l'Era Industrial, la cobertura de Riscos i especialment a l'àmbit de la Responsabilitat Civil, s'havia limitat a la cobertura de responsabilitats derivades de danys materials i/o corporals.

Des de finals del segle XX i fins a la societat actual; denominada per alguns investigadors com la de la "Postmodernitat" i/o "la societat informacional"; s'ha produït una irrupció d'una multiplicitat de riscos que no tenen el seu origen en els Danys Materials ni corporals, tals com:

el Ciber, la Responsabilitat d'Administradors i Directius, Pràctiques laborables (assetjament, stress, mòbbing...), Responsabilitat Corporativa, Privacitat, Protecció de Dades, Extorsió i segrestos, entre d'altres.

En ML Corredoria tenim el coneixement i l'experiència per donar resposta a tots els nous riscos.

LINKEDIN: www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6689478873085710337

  

Antonio Martinez

Equipo ML CORREDURIA

 

volver