Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Seguro de Crédito
Empreses

Assegurança de Crèdit

El comerç electrònic, la prospecció de nous mercats per part de les PIMES en diferents continents, demanden nous serveis en l’àmbit de la cobertura dels Crèdits a Clients.

Els nostres programes d’assegurances i suports informàtics t’ofereixen solucions globals en la gestió de Risc Client. A través d’aquests, podràs visualitzar a l’instant als teus socis compradors amb capacitat per complir a temps els seus compromisos de pagament en qualsevol lloc del món.

El suport informàtic es compon d’una base de dades amb informació online de 40 milions d’empreses compradores en tot el món. A través del qual, tens una garantia automàtica sobre els teus crèdits.

Les garanties se suporten en un contracte d’assegurança del qual destaquem alguns aspectes més significatius:

 • Indemnització de fins al 90% de la factura amb IVA a Espanya.

 • Indemnització del 90% de la factura de l’Exportació.

 • Terminis de Crèdit de fins a 365 dies.

 • Cobertura específica per venda a llarg termini.

 • Risc Polític i Comercial inclòs de forma automàtica.

 • Una sola pòlissa pel mercat Domèstic i Exportació.

 • Pròrrogues automàtiques dins del termini de crèdit establert en la pòlissa.

 • Declaracions de Vendes Globals i per país, amb freqüència trimestral o anual.

 • Cobertura per les societats del Grup independentment on es troben ubicades.

 • Importants bonificacions per resultats.

La nostra corredoria té convenis de col·laboració amb les principals institucions del país: Cambres de Comerç i Associacions Empresarials. Pel que reporta addicionalment preus i condicions especials per la teva empresa com a soci d’alguna de les institucions mencionades.

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT GLOBAL

Dirigit a les empreses industrials, comercials i de serveis (excepte administracions públiques en Espanya i particulars).

 • Cobreix totes les vendes de l’assegurat als seus clients realitzades durant el període de la pòlissa, inclou els serveis de classificació online i
       vigilància.

 • Una eina de gestió que et permetrà: cobrir el teu capítol de clients, reduir els costos i basar el seu desenvolupament en clients segurs.

 

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT SELECTIU

Té com a objectiu la cobertura dels clients més importants nominats i que representin una alta concentració de risc. No és una eina de gestió diària, protegeix a l’empresa de riscos excepcionals, s’ha de complementar amb un departament de crèdit intern i les corresponents fórmules d’autoassegurança.

 

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT D’1 A 5 ANYS

Dirigit a fabricants de maquinària amb terminis de cobrament superiors a un any. La cobertura pot anar des de l’inici del procés de fabricació fins a la finalització del cobrament dels béns objecte de l’assegurança.

 

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT D’EXCÉS DE PÈRDUA

Aquesta pòlissa està orientada a cobrir grans pèrdues. Cobertura pel conjunt de les vendes a crèdit de l’assegurat als seus clients (excepte administracions públiques i particulars). Inclou una franquícia per sinistre, una franquícia agregada anual i una suma assegurada que representa el màxim a indemnitzar per l’assegurador en l’anualitat de l’assegurança. Es requereix que l’empresa tingui un departament de crèdit, ja que la potestat de concessió dels crèdits és de l’assegurat.

EL VALOR AFEGIT EN LA GESTIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE CRÈDIT

ML Correduria, especialista en Gerència de Riscos i en Programes d’Assegurances per empreses, posen a la teva disposició un departament d’Assegurança de Crèdit, amb un equip humà altament qualificat, amb una àmplia experiència i amb un reconegut prestigi al mercat espanyol.

El valor afegit dels  nostres serveis:

Consultoria en la fase prèvia a la contractació:

 • Analitzem el perfil de la teva empresa i t’oferim l’opció d’Assegurança de Crèdit que millor s’adapti a les teves necessitats.

 • T’informem el detall del funcionament de la pòlissa, per evitar “sorpreses desagradables”:
  • Sol·licitud de Garantia.
  • Reducció de les Classificacions.
  • Termini de pagament.
  • Agravació del risc.
  • Altres.

 • Avaluació del Risc Client:
  • Comprovem els riscos que et seran concedits per la companyia abans de la contractació de la pòlissa.

 • Adaptem el contracte base de la companyia, oferint-te les següents millores:
  • Participació en beneficis segons sinistralitat.
  • Devolució de prima per riscos concedits parcialment.
  • Modalitat d’autoclassificació amb importants estalvis en el cost de les classificacions, depenent del nombre de clients de l’empresa.

 

Consultoria durant la vigència de la pòlissa:

 • Informàtica per l’optimització de l’aplicació.

 • Declaració d’impagaments.

 • Formació pel departament financer i comercial.

 • Supervisió i seguiment de sinistres.

 • Adaptació del Contracte d’Assegurança:
  • A les possibles millores que ofereix el mercat assegurador.
  • A l’entorn econòmic de l’empresa.
  • Al marc jurídic i legal.