Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
Recepción Oficina ML Correduria
Sobre nosaltres

Qui som

La Nostra Activitat

ML Correduria opera al mercat de la mediació d’assegurances exercint labors de consultoria des de fa més de 40 anys.

La nostra activitat està centrada en la Gerència de Riscos i la Gestió de Programes d’Assegurances per Empreses.

El nostre actiu més important és el nostre capital de coneixement, resultat d’una llarga experiència personal i professional de l’equip humà de ML Correduria. La gestió del mateix sustenta i projecta serveis i productes de qualitat pels nostres clients.

 

MISSIÓ

Som una corredoria centrada en la Gerència de Riscos i especialitzada en la Gestió de Programes d'Assegurances per Empreses. Valorem i, per tant, cuidem especialment la relació amb els nostres clients.


El nostre assessorament personalitzat permanent té com a objectiu l'elecció dels millors productes que aporten la màxima seguretat i protecció possibles i que resultin un major desenvolupament i benefici pels nostres clients.

 

VISSIÓ

Seguir sent reconeguts com brokers solvents i de referencia.

El nostre èxit a llarg termini està basat en:

  • Habilitat en presentar solucions que s’enfoquen en aportar seguretat –financera i emocional- que respongui a les demandes dels
         nostres clients donant resposta actualitzada a les seves circumstàncies professionals.

  • Capacitat d’avaluar les situacions de risc de manera efectiva i trobar oportunitats als àmbits locals i globals.

  • Experiència d’equip, compromís ètic, creativitat i atenció al detall.

  • Cerca contínua d’excel·lència en la qualitat, la especialització en productes i serveis, la cerca incessant de noves línies d’acció, així com la
         constant innovació tecnològica.

 

VALORS

Respete i Equip

Promovent la corresponsabilitat i iniciativa. Per a nosaltres el coneixement és una premissa bàsica per poder oferir serveis amb informació veraç, actualitzada i transparent.

Creativitat

El nostre equip està constantment enfocat en la cerca de productes que responguin de manera eficaç i eficient a les noves necessitats que es plantegin.

Integritat

Vetllem perquè el nostre equip demostri el més alt nivell de professionalitat això com que la seva ètica i comportament estiguin a l'altura dels compromisos, normes i valors de l'empresa.

Activitat

Perseverem en mantenir una actitud ètica, legal i conforme als estàndards de la professió.

Salut

Considerem que la salut i l'equilibri de l'equip són determinants a l'hora d'obtenir èxit professional i invertim en això mitjançant: Programes de Capacitació, Desenvolupament, Assessorament, Conciliació Personal i Professional i Coaching Permanent.