Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Auditoría de Seguros
Serveis

Auditoria d'Assegurances

Per a una adequada gestió dels teus riscos t’oferim un programa de serveis que comprenen la fase prèvia a la contractació i durant la vigència dels contractes, l’actualització i adaptació a l’evolució de la teva empresa, i a l’entorn econòmic i social en el qual la mateixa desenvolupa la seva activitat.

 

ESTRUCTURA DE SERVEIS:

 • Informe d’Auditoria: Avaluació de Riscos, Estudis de les pòlisses actuals. Projecció o Conseqüències. Conclusions i Recomanacions.

 • Inventari de riscos.

 • Estudi de les instal·lacions i mesures de prevenció.

 • Valoració d’Actius.

 • Proposta de Clàusula de Valoració.

 • Programa de Transferència de Riscos:

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Danys Materials.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Responsabilitat Civil.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Responsabilitat Civil Administradors / Pràctiques d’Ocupació / Corporativa.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Responsabilitat Civil Mediambiental.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança d’Accidents.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Transport.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Vida.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Riscos Cibernètics.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Gestió de Crisis en casos de Segrest.

  • Proposta subscripció de contracte d’Assegurança de Crèdit.

 

RENOVACIÓ:

Actualització anual:

 • Inspecció ocular de cada situació de risc.

 • Actualització de la valoració d’acord amb l’Índex de Preus Industrials (IPI).

 • Altes i baixes d’actius.