Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Daños Materiales
Empreses

Danys Materials

BÉNS ASSEGURATS

Tots els béns de qualsevol natura o descripció en els quals l’assegurat tingui un interès assegurable i aquells pels quals pugui ser responsable, excepte els exclusius en les condicions generals/particulars de la pòlissa.

RISCOS ASSEGURABLES

En aquest apartat ens trobem dues modalitats d’assegurança:

 • Modalitat Tradicional en Riscos Nominats
  • Basada en els riscos nominats: Incendi, Robatori, Aigua...
  • Els riscos no denominats queden exclosos.
  • Inclou exclusions per cada risc i exclusions generals.

 • Tot Risc (Pòlissa “All Risk”)
  • Cobertura: Danys, pèrdues o danys físics directes per qualsevol causa, excepte les expressament excloses.

 

Les dues modalitats inclouen les despeses per disminuir les conseqüències del sinistre.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a una correcta indemnització és fonamental establir la clàusula de valoració adequada en funció de les característiques de la maquinària, sector al qual correspon i antiguitat, establint les següents modalitats:

 • Valor de Reposició a Nou: Modalitat d'assegurança de danys que consisteix a assignar l'interès assegurat en valor de reposició en estat
       de nou.

 • Valor Convingut: es tracta d'una clàusula pactada entre el Prenedor de l'assegurança i l'Assegurador. Previament l'assegurador
       contracta una empresa de valoracions, per efectuar una valoració dels actius materials de l'empresa - Maquinària, Immobiliari
       industrial, Instal·lacions, Motlles i Matrius, entre d'altres. Aquesta valoració, per que tingui validessa, ha de ser acceptada expressament
       per l'Assegurador i forma part integrant de la pòlissa.

       La clàusula de Valor Estimat, deroga la recla proporcional i en el moment del sinistre aporta seguretat a les parts.

 • Valor de Nou (amb límit percentual): Modalitat d'assegurança de danys que consisteix en sumes d’un percentatge del valor de
       reposició a nou, el valor real de l'interès assegurat. Aquest percentatge sol ser del 30%, sense que la suma d'aquest excedeixi del valor
       de reposició a nou.

 • Valor Real: Modalitat d'assegurança de danys materials que consisteix a valorar l'interès assegurat pel seu valor a reposició a nou,
       deduint la depreciació per l'ús. A la depreciació influeixen qüestions com: antiguitat, estat de conservació, obsolescència, desgast,
       vetustat, tècnica...