Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Gerencia de Riegos
Serveis

Gerència de Riscos

La cultura del risc cobreix un extens camp. Les societats avançades són les més exposades a riscos financers, tecnològics, mediambientals, responsabilitat civil, danys materials, salut i longevitat entre d’altres. Són aquestes societats les que més han desenvolupat aquesta cultura que va des de la Gerència de Riscos, a la recuperació de béns sinistrats, i passa pel disseny de cobertures per a tota mena de situacions.

ML Correduria d’Assegurances t’ofereix solucions globals a la gestió dels teus riscos. Els nostres Programes d’Assegurances per a Empreses parteixen d’una Auditoria de Riscos i aporten solucions específiques per a cadascun d’ells, comprenent autoassegurances parcials i transferències a través del contracte d’assegurança. Tota activitat humana comporta algun risc, la seva materialització, que es transforma en el que anomenem accident o sinistre, comporta uns danys més o menys greus o abundants. Per lluitar contra aquests riscos existeixen unes tècniques agrupades sota la denominació de Gerència de Riscos que centren la seva activitat en:

  • Identificar i diagnosticar els riscos de l’empresa, quantificar-los i establir una política de prevenció / seguretat.

  • En el cas que aparegui el sinistre, tot i posar aquests mitjans, és molt útil tenir a punt un pla d’emergència i recuperació per a la lluita
         material contra el sinistre, així com comptar amb els instruments financers adequats – principalment a través del Contracte
         d’Assegurança – per compensar els danys soferts.