Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Seguro Infidelidad de Empleados
Empreses

Infidelitat dels Treballadors

CAP EMPRESA ÉS IMMUNE A ACTES FRAUDULENTS

Fusions, adquisicions, reduccions de plantilla, expansions ràpides, la globalització, etc. Als últims anys, la crisi financera i les reestructuracions augmenten les dificultats de mantenir sòlids controls interns. Així mateix, la implantació generalitzada de sistemes informàtics ha incrementat la velocitat en la qual el frau pot cometre’s. Com a resultat, la infidelitat dels treballadors creix constantment.

En l'àmbit mundial, les empreses pateixen significatives pèrdues del seu patrimoni com a resultat directe del frau o de la poca honestedat dels seus treballadors i de tercers. Col·lateralment a la pèrdua econòmica, un acte d'infidelitat fa malt bé la imatge i reputació de la companyia, amb el conegut deteriorament del vincle comercial amb els seus clients actuals i potencials, alterant la dinàmica de l'entitat i podent ocasionar la insolvència d'aquesta.

 

Acte d’Infidelitat dels Treballadors:

  • Acte d’Infidelitat del Treballador a un Client.

  • Actes Fraudulents de Tercers.

  • Destrucció de Diners o Valors.

  • Despeses incorregudes, a conseqüència d’una Pèrdua o un Sabotatge Informàtic, en determinar la quantia de la pèrdua, reproduir
         dades o reparar o substituir una caixa forta.