Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Protección de Datos Personales
Empreses

Protecció de Dades Personals

ML Correduria t’ofereix l’Assegurança de Responsabilitat Civil per a la Protecció de Dades Personals que et proporcionarà protecció financera, assistència legal especialitzada i serveis de consultoria de comunicació per disminuir els danys al prestigi, tant de l’empresa com de les persones claus de l’organització.

Totes les empreses tracten dades de caràcter personal, ja siguin dels seus propis treballadors, dels seus clients o de consumidors potencials.

No només el nom i els cognoms són dades considerades com a personals, sinó que existeix altra molta informació que permet identificar a les persones i que pot ser considerada dintre de la categoria de dades personals, com és el cas de fotografies o imatges, la veu, la petjada digital, la direcció postal o de correu electrònic, la data de naixement o combinacions numèriques com el número de telèfon, el de la Seguretat Social, el d’identitat (DNI) o el d’identificació fiscal (NIF), etc. Tot això sense comptar amb aquelles dades especialment protegides per la llei com són les relatives a l’origen racial, la salut o la vida sexual o que revelin la ideologia, religió, creences o afiliació sindical de la persona.

En l’actualitat, les empreses han de moure’s dins d’un entorn altament exigent en matèria de protecció de dades personals. Les empreses han de prendre una actitud cada cop més vigilant davant les noves i majors obligacions a les quals s’han de donar compliment normatiu i que poden arribar a imposar sancions administratives, que depenent de la seva gravetat, poden arribar a oscil·lar entre 60.000€ i 600.000€.

Més enllà de l’impacte econòmic de possibles indemnitzacions per danys i perjudicis o sancions a les quals ha de fer front una empresa, una infracció de l’ús confidencial de dades de caràcter personal pot danyar seriosament un dels valors més preuats de l’empresa, la seva reputació, amb el seu conseqüent desgast de la seva imatge i la possible pèrdua de clients o oportunitats de negoci.

 

UN ENTORN CANVIANT

A Espanya s’ha regulat amb més detall la protecció de dades personals amb l’aparició el gener de 2008 del Reglament de Protecció de Dades, que amplia les normes vigents des de l’aparició de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, també coneguda per les seves sigles LOPD.

Les autoritats legislatives espanyoles i de gran part de l’estranger han reaccionat ràpidament per establir un estàndard mínim de protecció al ciutadà:

 • A ESPANYA, la protecció de dades de caràcter personal ha sigut reconeguda com un dret fonamental per la Constitució i pel mateix
       Tribunal Constitucional. S’ha desenvolupat una de les normatives més estrictes existents en l’actualitat, amb una activa participació de
       l’Agència de Protecció de Dades que vetlla pel seu compliment.

 • A la resta de la UNIÓ EUROPEA, s’harmonitzen similars nivells d’elevada protecció gràcies a la Directiva Europea 95/46/CE, transposada
       pels diferents estats membres.

 • A la RESTA DEL MÓN, la preocupació no és menor i la nostra Agència de Protecció de Dades considera, entre altres, al Canadà,
       Noruega, Suïssa, Argentina o als Estats Units d’Amèrica (a través de l’adhesió als “principis del port segur”) com països en els quals
       existeixen nivells adequats de protecció.