Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Protección Personal
Particulars

Protecció Personal

Perquè entenem que cada persona té situacions i circumstancies diferents en cada etapa de la seva vida. Escoltem les teves inquietuds i peticions trobant la millor solució.

Aquest apartat té com a objectiu la cobertura de determinats riscos sobre les persones, indemnitzacions previstes en convenis col·lectius, directius que poden trobar-se en règim d’autònoms, entre d’altres: Vida, Accidents, Incapacitat Temporal, Salut (lliure elecció de centres assistencials) i Plans de Pensions i Estalvi.

VIDA

No deixis a l’atzar el teu futur ni el dels teus.

Mort per qualsevol causa: per no perdre tot allò que has aconseguit al llarg de la teva vida, per poder saldar tots els teus deutes, per fer front a les primeres despeses familiars, per preservar el futur dels teus fills, per que la família mantingui el seu status social i econòmic, pel futur de la família.

Invalidesa Absoluta i Permanent per qualsevol causa: per mantenir els ingressos familiars, per saldar o seguir pagant els deutes, per fer front a les despeses mèdiques produïdes per la invalidesa, per adequar el teu habitatge a la nova situació, per seguir mantenint una vida digna.

Invalidesa Professional Permanent per qualsevol causa: perquè existeixen imprevistos que poden truncar la teva vida professional per un accident i malaltia, per seguir mantenint els teus ingressos, mantenint una vida digna.

ACCIDENTS

Contínuament estem sotmesos a la possibilitat de patir un imprevist accidental, canviant radicalment la nostra vida, així doncs, protegir convenientment el nostra benestar és una prioritat fonamental.

Mort per accident 24h: complementant l’Assegurança de Vida, per poder saldar tots els deutes, per fer front a les primeres despeses familiars, per preservar el futur dels teus fills, per que la família mantingui el seu status social i econòmic, pel futur de la família.

Invalidesa Absoluta i Permanent per accident 24h: complementant l’Assegurança de Vida, per mantenir els ingressos familiars, per saldar o seguir pagant els deutes, per fer front a les despeses mèdiques produïdes per la invalidesa, per adequar el teu habitatge a la nova situació, per seguir mantenint una vida digne.

Invalidesa Parcial: per indemnitzar aquelles minusvàlues físiques produïdes per un accident, en les quals el grau no supera del 100% d’incapacitació.

SALUT

Perquè sentir-nos sans ens genera benestar, perdre aquest estat té conseqüències negatives tant físiques com psíquiques per la persona. Mantenir una bona salut és fonamental per un bon equilibri emocional. Per ajudar a estar el menor temps possible en aquest estat, la solució és mantenir en la família una bona cobertura a la teva Assegurança de Salut.

Quadre Mèdic: l’atenció mèdica és l’avantatge primordial de l’assegurança privada. Pots escollir dintre del quadre mèdic als millors especialistes i centres mèdics sense tenir que passar pel teu metge de capçalera, sense llargues esperes en probes, sobretot si estem davant de diagnòstics de riscs. Pels cassos d’hospitalització, es disposa d’habitacions individuals i altres condicions preferents. Quan viatgem a l’estranger disposem, també, de la garantia sanitària.

Reemborsament de Despeses Mèdiques: pels més exigents, pels que desitgin ser atesos per facultatius o centres mèdics fora del quadre mèdic de l’asseguradora, tant en Espanya com a l’estranger.

INCAPACITAT TEMPORAL (Baixa Laboral)

Indemnització Diària per Malaltia o Accident: per compensar els ingressos que deixaries de obtenir a causa d’incapacitació temporal, per exercir el teu treball o professió habitual, per que durant el període transitori puguis compensar fins un o dos anys d’una tranquil·litat econòmica, adaptada a la teva pèrdua d’ingressos.

PLANS DE PENSIONS I ESTALVI

Pels possibles imprevistos de l’ara i del demà, quan els nostres ingressos desapareixen per la inactivitat; el nostre calaix per mantenir el nostre nivell de vida. Les Assegurances d’Estalvi són una de les alternatives més valorades pels estalviadors degut a que permeten obtenir una rendibilitat superior als dipòsits.

PIAS: Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic amb aportacions mensuals i el pas dels anys generem que la guardiola vagi creixent i per gaudir d’una renda vitalícia amb grans avantatges fiscals, complementant la pensió pública que ens correspongui.

PPA: Plans de Previsió Assegurats l’objectiu dels quals és construir un capital de forma totalment segura. Comparteixen moltes característiques i els mateixos avantatges fiscals que els Plans de Pensions i com positiu han de garantir per llei una rendibilitat concreta al venciment. Són idonis pels qui es preocupen per la seva jubilació i no desitgen assumir cap tipus de risc.

SIALP / CIALP: Es tracta d’una fórmula d’estalvi periòdic, sorgida de la Reforma Fiscal de 2015, en la qual els rendiments queden exempts de tributació si es compleixen  una sèrie de requisits. Pensat per aquelles persones que desitgin acumular a poc a poc un estalvi amb garantia, flexibilitat, liquiditat, seguretat i avantatges fiscals, sense perdre mai els seus diners. Les aportacions no superen els 5.000€ anuals i el 100% dels rendiments generats estan exempts de tributació, sempre que es mantingui el pla durant el menys 5 anys.