Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Situaciones de Crisis: Secuestros
Empreses

Situacions de Crisis: Segrests

“Tota empresa té l’obligació de cuidar dels seus empleats” Declan Meighan

 • PREVENCIÓ DE RISCS.
 • PROTECCIÓ FINANCERA.
 • SOLUCIONS EN LA GESTIÓ DE CRISI/INCIDENTS.

Cada any centenars de persones són segrestades en tot el món. Ningú està fora de perill. Una part dels segrestats són empresaris i empleats d’empreses estrangeres en viatges comercials.

Els costos d’un segrest poden ser abundants, les víctimes poden patir malalties o violència mentre estan en captiu. Un segrest es converteix en un succés traumàtic per la família, amics i companys de treball de la víctima.

 • Quan una persona viatja de negocis, l’empresa és
       responsable de la seva salut, seguretat, protecció
       i benestar.

 • Quan els treballadors travessen fronteres amb viatges de
       negoci internacionals o destinats a l’estranger junt amb la
       seva família, es troben situacions desconegudes, amb riscs
       mèdics de seguretat i protecció.

L’empresa té l’obligació legal de cuidar dels seus treballadors i no és únicament una obligació legal, també és una obligació moral i una qüestió d’actuar correctament. Les conseqüències de no actuar poden ser moltes i molt diverses, entre d’altres: reclamacions per negligència (falta de planificació), costos per fer front als possibles incidents, entre d’altres.

SERVEIS “CONTROL RISK”

La gestió del segrest la realitza “CONTROL RISK”. Fundada el 1975  a Londres, ha assessorat a més de 5.000 clients en 130 països, especialitzada en Consultoria de Riscos i en Gestió de Crisi, amb un equip de consultors durant les 24 hores del dia.

En cas d’un segrest:

 • CONTROL RISK MOBILITZA UN ASSESSOR A QUALSEVOL LLOC DEL MÓN ON ES NECESSITI.

 • RECOMANARÀ LES ESTRATÈGIES DE NEGOCIACIÓ MÉS PERTINENTS.

 • REALITZARÀ LA COORDINACIÓ APROPIADA AMB TOTES LES PARTS INTERESSADES.

 • REHABILITARÀ A LA VÍCTIMA DESPRÉS DE LA SEVA ALLIBERACIÓ.

RESUM COBERTURES

RESCAT: Quantitat a pagar per complir amb el segrest, extorsió o extorsió de productes.

TRÀNSIT: Pèrdues durant el trasllat d’un rescat, danys reals, destrucció, desaparició, confiscació, embargament, robatori o sostracció il·legal mentre estigui sent transportat per la persona autoritzada per tramitar el rescat.

HONORARIS I DESPESES DE “CONTROL RISK”: Previ consentiment dels assegurats d’altres consultores independents de gestió de crisi.

 

RESUM DE DESPESES ADDICIONALS

 • Honoraris i despeses d’un negociador independent, d’un consultor independent de relacions públiques, d’un consultor de retirada
       de producte o un intèrpret, o d’analistes forenses.

 • Despeses raonables de desplaçament i allotjament incorreguts per l’assegurat o per la persona assegurada; així com de la víctima d’un
       rapte i/o detenció i/o segrest i de la seva família al país del qual la víctima sigui ciutadana i les despeses de desplaçament del substitut
       de la víctima d’un rapte i/o segrest i/o detenció.

 • Les despeses d’Assistència Psiquiàtrica, Mèdica, Assessorament Jurídic i altres serveis professionals.

 • Pèrdua Financera; Pèrdua Financera Personal (100% salari brut de la persona assegurada i d’un familiar de la persona assegurada que
       hagi sigut raptada, detinguda o segrestada).

 • Despeses per mesures temporals amb la fi de protegir a les persones assegurades que es trobin en el país on s’hagi produït un fet
       assegurat i de conformitat amb la recomanació específica de “Control Risk”.

 • Despeses dels equips de comunicació de gravació i publicitat en els que s’hagi d’incórrer per aconseguir l’alliberació de la persona
       assegurada, raptada o detinguda.

 • Despeses de rehabilitació i descans raonables per la víctima i/o parella i/o fills que s’hagin generat dins dels 18 mesos després de
       l’alliberació de la víctima.

 • Despeses raonables de cirurgia plàstica o cosmètica que siguin necessaris per corregir qualsevol desfiguració permanent patida per
       una persona assegurada única i directament com a resultat d’un fet assegurat.

 • Responsabilitat Legal en forma de liquidacions o concessions, honoraris i sentències que hagin sigut imposades a l'assegurat i pagades
       per aquest com a resultat d'una demanda per danys interposada per o en nom de les persones assegurades o del seu representant
       legal o dels seus accionistes, únicament i directament com a resultat d'una detenció, segrest o extorsió.

 • Si la persona no es troba en el termini de 36 mesos, l’assegurador pagarà el subsidi per mort.